storm boom verwijderen achtertuin Amsterdam

storm boom verwijderen achtertuin Amsterdam

storm boom verwijderen achtertuin Amsterdam

STORMSCHADE BOOM AMSTERDAM met wie neem je contact op  bij een omgevallen boom.

Nadat zomer storm Poly over de hoofdstad was geraasd, heeft een grote iep aan de ostadestraat veel
schade opgelopen. De boom is omgewaaid en lag in 1 achter tuinen, en vol tegen de gevel van de woning aan  maar dat blijkt niet het enige probleem te zijn.
De iep is namelijk ook aangetast door wortelrot. Wortel rot tast de wortels aan en worden door minder sterk


Daarom moet ook deze omgevallen populieren worden gerooid. Rooien betekend de boomstronk ook verwijderen, kappen van de boom is dat de wortels blijven zitten. Onze hoveniers, zagers en klimmers kunnen deze omgevallen boom geheel verwijderen 

Nu is bomen rooien sowieso al een flinke klus, laat staan
als dit moet gebeuren op de stadestraat, midden in het nauwe centrum van Amsterdam. De weg moest
voor enige tijd worden gestremd, zodat wij genoeg de tijd hadden de boom te rooien. Hiervoor regelen
wijzelf de vergunning, dat scheelt de klant een hoop tijd en gedoe.
Omdat het in dit geval om zo’n grote populier gaat, hebben wij gewerkt met een torenkraan.

Ook hiervoor
regelen wij de vergunning. Dankzij onze jarenlange ervaring is het geen enkel probleem om met groot
materiaal te werken in smalle binnensteden. Werken met een torenkraan is in dergelijke gevallen juist het
veiligst en het snelst. Bovendien geeft het de minste overlast. Door deze werkwijze worden zowel onze
klanten als omstanders geheel ontzorgd.
Wat gebeurt er vervolgens met een door ons gerooide boom? Ten eerste zagen we de stam op straat in
stukken. De stukken voeren we af en worden hergebruikt door de papierindustrie. De takken versnipperen
na afvoer voor de biomassa. Vervolgens worden de snippers verbrand om groene stroom op te wekken. Zo is elke
gerooide boom weer bruikbaar voor andere producten.

In deze iepenboom zat geen aantasting van de iepenkever in. We hebben er toch voor gekozen om de gehele boom na afloop te chippen. Ook het stam hout is gechipt. 

Bent u u ook benieuwd of we u kunnen helpen met het kappen en rooien van een omgevallen boom. In de achtertuin op de gracht van amsterdam?

Voor restende deel wat nog over eindstond van de  boom is een Rapport opgesteld voor een noodkap

Is u boom door de storm omgevallen, wie kan ik dan bellen?  wij kunnen u helpen met het opruimen van de opgevallen boom

Boomveiligheidscontrole
Hollandse iep
Van Ostradestraat 146-O,
Amsterdam
 
Juli 2023
 
Opdrachtgever: A. van Spelde Hoveniers
De heer A. van Spelde
Populierenlaan 2
5071 CH Udenhout
Uitgevoerd door: Allard 
Tuin- en Boomverzorging
Datum: Juli 2023
Projectnummer: 2307001
Status: Defintief
 
Algemene gegevens
Locatie: Van Ostradestraat , Amsterdam
Boomsoort: Ulmus hollandica, hollandse iep
Stamdiameter: overgebleven deel 48 cm, uitgebroken deel 55 cm
Boomhoogte: 12 – 18 meter
Standplaats: border in verharding
Plantwijze: solitair
Conditie: redelijk
Gebrek/ aantasting: stormschade, plakoksel, zwamaantasting, rotting stamvoet
Onderzoek: visueel, prikken/ kloppen
Veiligheidscategorie: risicoboom
Risico: takbreuk gering, stambreuk verhoogd, windworp verhoogd
Toekomstverwachting: < 5 jaar
 
Overzichtsfoto locatie boom in rode cirkel (bron:Google.Maps)
De controle is uitgevoerd op 22 juli 2023 een (erkend boomveiligheidscontroleur,
gecertificeerd European Tree Worker en European Tree Technician).
 
Bevindingen
 
Tijdens storm Poly op woensdag 5 juli 2023 is een deel van de boom uitgebroken bij een plakoksel in de stamvoet.
Het andere deel van de boom is overgebleven. Het plakoksel in de stamvoet bevindt zich voornamelijk
ondergronds. Tijdens het veldwerk is waargenomen dat er in het verleden ophoging van de grond heeft
plaatsgevonden van minimaal 30 cm. Dit is zichtbaar door het ontbreken van grotere (stabilteits) wortels in de
bovenste 30 cm van de bodem. Er zijn enkel fijne en beworteling met diameter 1 a 3 cm en 3 a 5 cm aangetroffen,
welke zijn gevormd vanuit het cambium. Door de ophoging van grond ontstaat een tekort aan zuurstof in de
bodem. Hierdoor zijn wortels afgestorven en is rotting ontstaan in de originele stamvoet. In de stamvoet van het
overgebleven deel van de boom is eveneens rotting waargenomen. Deze rotting heeft een omvang van ongeveer
25 cm doorsnede, welke ongeveer de helft is in verhouding tot de diameter van de stamvoet van 55 cm. Het
breukvlak bij het overgebleven deel heeft een omvang van 50 cm, dit is ongeveer een derde van de stamomtrek
van 173 cm.
Overzichtfoto’s uitgebroken kroondeel en overgebleven deel
 
Overzichtfoto’s rotting overgebleven en grondophoging uitgebroken deel stamvoet (rode cirkel weggerotte stabilteitswortel)
 
Zowel in de stamvoet van het afgebroken deel als het overgebleven deel zijn rhizomorfen en mycelium van
honingzwam (Armillaria mellea) aangetroffen. Deze parasitaire schimmel infecteert zowel levend als afgestorven
hout en veroorzaakt op uitgebreide schaal witrot en/ of vernietiging van het cambium. Beide processen zijn
onomkeerbaar en zullen uiteindelijk leiden tot sterfte van de boom waarbij het risico op stam- en windworp met
de tijd toeneemt.
 
Detailopname mycelium en rhizomorfen honingzwam stamvoet uitgebroken deel
 
Detailopname aangetaste stamvoet met rhizomorfen honingzwam stamvoet overgebleven deel
 
In het afgebroken deel is een kroonanker waargenomen ter voorkomen van uitbreken plakoksel dat
bovengronds zichtbaar is. Tussen het uitgebroken deel en het overgebleven deel is geen kroonverankering
waargenomen.
 
Door het wegvallen van het uitgebroken deel is de windbelasting op overgebleven deel behoorlijk veranderd.
Daarnaast is er sprake van een eenzijdig ontwikkelde kroon richting de woningen aan de Van Ostradestraat.
 
Conclusie
De aangetroffen rotting in de stamvoet en het ontstane breukvlak hebben een dermate omvang dat deze een
verhoogd risico vormen op windworp. Door de aantasting van honingzwam en de wortelrot als gevolg van de
grondophoging zal de rotting zich verder uitbreiden. Er zijn geen boomtechnische maatregelen, waardoor de
boom duurzaam behouden zou kunnen worden.
 
Advies
Gezien de aangetroffen gebreken en aantastingen wordt geadviseerd het overgebleven deel van de boom op
korte termijn te vellen.

Neem dan contact met ons op info@avanspeldehovneiers.nl 

Bellen kan ook  0650483765 

Deel deze pagina op:

Impressies

Recensie

Antoon and team removed two very large trees from our house in De Pijp. He arranged all the vergunnings we needed to close the roads, bring in the cranes and to remove the trees. Antoon always responded very quickly and professionally and he did a great job. Would highly recommend him.

Recensies